Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen 
1. Door te bestellen op onze website gaat u een wettelijke overeenkomst aan.
2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Cateringbedrijf De4Zussen zijn bevestigd. 
4. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
5. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
6. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW (eten en drinken) of 21% BTW (verhuur, personeel,  bezorgkosten en alcohol), tenzij anders vermeld.
7. Besteld u wel maar betaald u niet, dan is er sprake van een directe blokkade. Het is dan niet meer mogelijk om bij ons nog een bestelling te plaatsen.
8. De looptijd van een optie op een catering is 3 weken.
9. Kleuren en producten kunnen afwijken van de getoonde foto’s.
10. Indien iets onverhoopt niet op voorraad is, laten wij u dit z.s.m. weten. Wij behouden het recht om een vervangend product te leveren.

Betaling 
1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
2. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan met vermelding van het factuurnummer op rekeningnummer SNS Bank IBAN NL85 SNSB 0931 9910 21 t.n.v. De4Zussen.
3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Cateringbedrijf De4Zussen gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
4. Klachten over de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend. 

Annuleringen
1. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 werkdagen voor de levering wijzigen.
2. Een bestelling reserveren, betalen en laten klaarzetten voor ophalen, brengt kosten met zich mee en kan alleen in overleg geannuleerd worden.
3. Wanneer u De Zandkamer heeft gereserveerd, kunt u tot één week voor de afgesproken datum kosteloos annuleren. Annuleert u binnen één week, zitten er kosten aan verbonden. 

Schade 
1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.
3. Cateringbedrijf De4Zussen stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
4. Barbecues en/of verhuur materialen dienen bij overnachting droog weggezet te worden. 

Aansprakelijkheid 
1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
2. Cateringbedrijf De4Zussen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Cateringbedrijf De4Zussen.
3. Cateringbedrijf De4Zussen werkt zo veilig en schoon mogelijk, maar kan sporen van allergenen niet voor 100% uitsluiten.  

Levering 
1. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.
2. De bezorgkosten in Ede zijn € 7,50 per bestelling onder de € 100,00. De bezorgkosten voor buiten Ede zijn op basis van nacalculatie, tenzij anders vermeld.
3. Afhalen is uitsluitend op afspraak mogelijk. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
4. De opgegeven levertijden door de klant zijn richtlijnen voor cateringbedrijf De4Zussen. Door overmacht, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis,  product tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bijvoorbeeld omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand e.d. behoudt cateringbedrijf De4Zussen het recht om af te wijken van de opgegeven levertijden.